Dobry Hotel, Gdańsk
, Gdańsk

Regulamin promocji

Wybierz termin
06 maj 2021
07 maj 2021

Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„BON 20% plus”

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Pułaskiego 18-20, posiadająca numer NIP: 5851455878, będąca spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzoną przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000360212.
 2. Promocja „BON 20% plus” jest organizowana we współpracy z następującymi podmiotami: Unicus Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Sopocie (81-762), Altus Hotel Mięczkowski Sp.k. przy ul. Pułaskiego 18-20; z siedzibą w Sopocie (81-762).
 3. Promocja obejmuje następujące hotele:
 • Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni, www.dobryhotel.com
 • Hotel Różany Gaj w Gdyni, www.dobryhotel.com
 • Hotel Aqua Sopot w Sopocie, www.dobryhotel.com
 • Villa Sedan w Sopocie, www.dobryhotel.com
 • Hotel Arkon Park w Gdańsku, www.dobryhotel.com
 • Hotel Mikołajki w Mikołajkach, www.dobryhotel.com
 • Hotel Altus w Poznaniu, www.dobryhotel.com
 • Hotel Unicus w Krakowie, www.dobryhotel.com
 • Hotel Unicus Palace w Krakowie, www.dobryhotel.com
 • Best Western Premier City Center we Wrocławiu, www.dobryhotel.com
 • Hotel Aquarion w Zakopanem, www.dobryhotel.com
 1. Promocja „BON 20% plus” rozpoczyna się 10 października 2020 r. i trwa do odwołania, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
 2. Każdy Gość, który wykorzysta minimum 1 bon turystyczny (w całości tzn. 500zł) w jednym z wyżej wymienionych hoteli oraz dokona rezerwacji przez stronę internetową hotelu lub stronę www.dobryhotel.com, telefonicznie lub mailowo - otrzyma rabat 20% od łącznej wartości całej złożonej rezerwacji.
 3. 1. W przypadku gdy równowartość złożonej rezerwacji jest równa wartości posiadanego bonu, to równowartość 20% rabatu będzie możliwa do wykorzystania na usługi dostępne w hotelu.
 4. Płatność za rezerwację musi zostać dokonana najpóźniej w momencie check-inu.
 5. Oferta nie dotyczy rezerwacji, które zostały dokonane poprzez inne kanały sprzedaży niż te wymienione w punkcie 5.
 6. Promocja „BON 20% plus” nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Każdy Gość korzystający z programu „BON 20% plus” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę marketingową na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Wszelkie uwagi i reklamacje należy składać mailowo na adres:  biuro@dobryhotel.com. W pozostałych sprawach dotyczących dokonanej już w ramach promocji rezerwacji należy kontaktować się z recepcją hotelu, w którym dokonano rezerwacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Wszelkie spory z tytułu wykonania zobowiązań wynikające ze skorzystania z promocji „BON 20% plus” będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Wystawcy.

Rezerwacja niedostępna

W celu zarezerwowania pobytu prosimy o kontakt z recepcją.

Bezpieczny Hotel - nasze działania w związku z pandemią Covid-19 Czytaj więcej
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij