Dobry Hotel, Gdańsk
, Gdańsk

Regulamin promocji

Choose a date
05 Mar 2021
06 Mar 2021

Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„30% Come back”

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Pułaskiego 18-20, posiadająca numer NIP: 5851455878, będąca spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzoną przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000360212.
 2. Promocja 30% Come back jest organizowana we współpracy z następującymi podmiotami: Unicus Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Sopocie (81-762), Altus Hotel Mięczkowski Sp.k. przy ul. Pułaskiego 18-20; z siedzibą w Sopocie (81-762).
 3. Promocja obejmuje następujące hotele:
 • Hotel Dom Zdrojowy Resort & SPA w Jastarni, www.dobryhotel.com
 • Hotel Różany Gaj Family & Friends w Gdyni, www.dobryhotel.com
 • Hotel Aqua Sopot Family & Friends  w Sopocie, www.dobryhotel.com
 • Villa Sedan w Sopocie, www.dobryhotel.com
 • Hotel Arkon Park Gdańsk Family & Friends w Gdańsku, www.dobryhotel.com
 • Hotel Mikołajki Leisure & SPA w Mikołajkach, www.dobryhotel.com
 • Hotel Altus Poznań Old Town w Poznaniu, www.dobryhotel.com
 • Hotel Unicus w Krakowie, www.dobryhotel.com
 • Hotel Unicus Palace w Krakowie, www.dobryhotel.com
 • Best Western Premier City Center we Wrocławiu, www.dobryhotel.com
 • Hotel Aquarion Family & Friends w Zakopanem, www.dobryhotel.com
 1. Promocja „30% Come back” rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2020 i trwa do wyczerpania puli voucherów lub jej odwołania, jednak nie dłużej niż do 31 października 2020 roku.
 2. Podczas meldowania do hotelu każdy Gość otrzyma w recepcji 1 voucher rabatowy z unikatowym numerem. Bezwzględnym warunkiem do otrzymania vouchera jest wyrażenie na piśmie zgody marketingowej, która zostanie przekazana do podpisu razem z voucherem.
 3. Voucher może zostać wykorzystany na rezerwacje pobytów we wszystkich hotelach sieci Dobry Hotel. Lista hoteli znajduje się w pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Voucher uprawnia do 30% zniżki na rezerwacje indywidualne dokonane na pobyty w roku 2021.
 5. Warunkiem uzyskania rabatu jest dokonanie rezerwacji z wykorzystaniem vouchera w terminie do 30 dni od daty zakończenia pobytu, przy okazji którego wręczono voucher. Kolejnym warunkiem jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 6. Pozostała należność (70% wartości dokonanej rezerwacji) musi zostać wpłacona najpóźniej na 59 dni przed przyjazdem. Voucher może zostać wykorzystany przy dokonywaniu rezerwacji tylko za pośrednictwem jednego z następujących kanałów:
 7. Recepcja hotelowa – telefonicznie lub e-mailowo
 8. Osobiście w jednym z hoteli
 9. Oferta nie dotyczy rezerwacji, które zostały dokonane w jakikolwiek inny sposób.
 10. Opłacona w pełni rezerwacja jak i kwota dokonanej przedpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulacji pobytu lub niepojawienia się w hotelu. Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić tylko za zgodą organizatora i tylko w ramach okresu na jaki jest przygotowana promocja. W przypadku niewykorzystania rezerwacji wpłacona wartość nie podlega zwrotowi.
 11. Promocja „30% Come back” nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Voucher może zostać przekazany osobom trzecim.
 13. Voucher nie może zostać wymieniony na pieniądze, nie może też stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 14. Każdy korzystający z programu „30% Come back” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 15. Wszelkie uwagi i reklamacje należy składać mailowo na adres:  biuro@dobryhotel.com. W pozostałych sprawach dotyczących dokonanej już w ramach promocji rezerwacji należy kontaktować się z recepcją hotelu w jakim dokonano rezerwacji.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem voucherów będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Wystawcy.

 

Booking not available
To book your stay, please contact the reception.
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close